Miljö

Miljöarbete är en självklar del i allt vi gör på Hedlunds Pappersindustri. Från val av maskiner, papper, färger till att vi har grön el och återanvänder värmen från produktionen för att värma upp våra lokaler.

Hedlunds är FSC®-certifierade

Vi är certifierade enligt FSC® – Forest Stewardship Council. Märkningen är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC:s regler värnar om ett hållbart skogsbruk och markens framtida förmåga att bära skog. Men reglerna slår även vakt om säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen, urbefolkningars rättigheter samt hotade djur och växter.

Som grafiskt företag är pappret Hedlunds största och viktigaste råvara. Vi använder varje år cirka 3000 ton papper. Vi är rädda om vår miljö och vill därför också värna om ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Genom märkningen kan vi spåra pappret tillbaka genom produktionen, vidare till pappersbruket, massatillverkaren och slutligen till den skog där träden till trycksaken växte.

Läs mer om FSC på www.fsc.org eller www.fsc-sverige.org. Har du frågor angående FSC-märkning av ditt papper? Kontakta Patrik Ulmstedt via patrik@hedlundspapper.se eller 031-748 42 50.

Vattenbaserade färger

Present och julpappret från Hedlunds är tryckt med vattenbaserade färger. Allt för att minimera negativ påverkan på miljön.

100% Grön förnyelsebar energi

All elkraft som levereras till Hedlunds är förnyelsebar och certifierad av ECOHZ enligt den internationella EECS-standarden (European Energy Certificate System). Vi återanvänder värmen från produktionen till att värma upp våra lokaler.

Vi sparar in på onödiga transporter

Genom att vi har all produktion under ett och samma tak sparar vi onödiga transporter. För att minska utsläpp vid transporter ställer vi som krav på våra logistikpartners att uppfylla EURO IV PM standard.

Sortiment

Vi jobbar kontinuerligt med att söka efter och erbjuda våra kunder miljömässigt fördelaktiga tillbehörsprodukter. Delar av vårt bandsortiment utgörs av förnyelsebart material och vi erbjuder även etiketter som är FSC®-certifierade.

FTI

Hedlunds Pappersindustri är anslutet till FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen. FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Genom att betala förpackningsavgifter tar vi vårt producentansvar för återvinning av förpackningar

100% biogas

Vi använder oss av biogas till 100%.